ROCKS & MOUNTAINS
ROCKS & MOUNTAINS

24x30'' oils on canvas.

ROCKS & MOUNTAINS

24x30'' oils on canvas.